Szimetrik 0 system - 0 energiamérlegű ház | Szimetrik Építőipari Kft.

Szimetrik 0 system – 0 energiamérlegű ház

A jövő otthona: a 0 energiamérlegű ház mely a passzív és az aktív ház előnyeit egyesíti

Szimetrik 0 system – 0 energiamérlegű ház

Minden esetben egyedi tervezés, tételes árajánlat, egyedi árképzés szükséges.

A tapasztalatok szerint az elmúlt években az épületek hőszigetelése ugrásszerűen javult, s ez a tendencia a továbbiakban várhatóan erősödni fog. A jogszabályi változások is ezt támasztják alá, hiszen Magyarország célul tűzte ki, hogy csak közel „0” energiafelhasználású lakóházak épülhetnek. Építsünk ma a jövőnek is.

Jövőbe mutató gondolkodás

Ha építkezés előtt állunk, érdemes szem előtt tartanunk a jövőbe mutató gondolkodást a családi házak műszaki, gazdasági megoldásaiban. Különböző törekvések, irányzatok jelentek meg új építésű házak szerkezetének, anyaghasználatának, gépészetének tervezésénél, az egyszerű, olcsó, valamint a drága, bonyolult, különleges eljárást alkalmazó házakig.
Érdemes összevetnünk a költségeket és a megtérülést, így eljuthatunk egy olyan „0” energiafogyasztású házig, amely a többi irányzattal ellentétben nem használ bonyolult, drága, soha meg nem térülő megoldásokat, melyek nagyon kis nyereséget hoznak nagy befektetés mellett.
A „0” energiafogyasztású háznál költséghatékonyan minimalizáljuk a hőveszteségeket és maximalizáljuk a hőnyereségeket, jó hőtároló képességű szerkezeteket, megújuló energiát használunk és a nyári hővédelmet árnyékolással oldjuk meg.

Hőveszteségek

Az épületszerkezeteken keresztül távozó hő csökkentése érdekében érdemes minimalizálni az egységnyi fűtött térfogatra eső lehűlő felületet. Az így kialakított ideális épületburok legyen vastagon hőszigetelt.
Magas szinten hőszigetelt épületeknél már jelentős tényező a filtrációval, azaz a szellőztetéssel távozó hő mennyisége. A szellőzés egy része szükséges (a megfelelő módon, időben, mennyiségben) további része kifejezetten káros, ezért kerülendő.

Kontrollált szellőztetés

Az ember komfortos tartózkodása szempontjából 2-3 óránként ki kell cserélni a helyiség levegőjét. Modern építéseknél rekuperációs-hővisszanyerős szellőztetőrendszert alkalmaznak. Ennek használatával típustól és persze ártól függően általában 70%, de akár 90% hatásfokkal is cserélhetjük a lakótér levegőjét.

Nem kontrollált szellőztetés

A hő kiszökhet továbbá az épület szerkezeti elemein keresztül. Ezt a kedvezőtlen légmozgást nagyon körültekintő, aprólékos munkával lehet csak csökkenteni. Viszont feltétlenül szükséges, a fűtési költségben szereplő jelentős volumene miatt.

Hőnyereség

A napsugárzásból adódó szoláris hőnyereség mellett fontos a kedvező telekadottság, a környezeti elemek árnyékolásának minimalizálása. Tervezéskor érdemes figyelni az épület és nyílászárok ideális tájolására, benapozására. További hő származik a villamos fogyasztás veszteséghőiből és az emberi test hőleadása által.

Fűtési energia

A „minősített passzív” ház fűtési energia igénye 15KWh/m2 év alatt van, míg az „alacsony energiafogyasztású” házé maximálisan 25KWh/m2 év lehet. A Magyarországon honos megoldásokat, anyaghasználatot alkalmazva, de már jelentősen precízebb, aprólékosabb munkát feltételezve (különösen a nem kontrollált filtráció esetén) költséghatékonyan érhető el a 20KWh/m2 év fűtési energia igény érték. Így egy fokozottan hőszigetelt (de nem passzív) ház összes energia fogyasztása: a fűtésre, a meleg víz ellátásra és a villamos áramra körülbelül arányosan, harmad arányban oszlanak meg a költségek.
Ebből látszik, hogy egy bizonyos szint után hiába csökkentjük – általában túlzottan drága megoldásokkal – a fűtési költséget, az összes energia fogyasztásunk alig csökken. Így megoldás lehetne a másik két tényező lényeges csökkentése is, de az alábbiak miatt ez nem célszerű.
Elérhető áron csak az év egy részében tudunk napkollektoros rendszerrel meleg vizet előállítani, egész éves ellátás csak óriási befektetéssel lehetne biztosítani.
Villamos áram fogyasztásunkat (pl. lámpák, tv, mosógép, hűtő, stb.) jelentősen nem lehet csökkenteni.

Mi lehet az optimális megoldás?

A fűtési költségeket nem mérsékeljük irreálisan drága módszerekkel a 20KWh/m2 év értéknél tovább, hanem az összes szükséges energiát megújuló módon állítjuk elő. Az elsődleges primer energiát ma már megfizethető napelemekből nyerhetjük, amely persze nem akkor, és nem akkora mennyiségben termelődik (télen kevesebb, sötétben nulla), amikor nekünk szükségünk van rá. Az áramszolgáltató segítségével ezt a természetes ingadozást kiküszöbölhetjük. Az összes megtermelt és felhasznált, azaz betáplált és kivételezett áram elszámolása éves periódusokban történik, amely várhatóan nulla, vagy akár pozitív mérlegű is lehet. Így a téli fűtésen kívül a melegvíz előállítás és a villanyfogyasztás energia mérlege is „0”.

Tehát az épület teljes energia fogyasztása ingyen van.=szimetrik0system

Érdekességek és fontos információk az általánosan épülő, a passzív, és a „0” energiafogyasztású házak bekerülési és üzemeltetési költségeiről.

Egy családi házzal szemben támasztott alapvető követelmény a funkcionalitás, esztétika valamint a gazdaságosság. Gazdaságossági számítást (bekerülési és megtérülési költség) csak azonos funkciójú és esztétikai megjelenésű épületen lehet végezni. Tehát nem érdemes egy komfort nélküli, kicsi házat összevetni egy minden igényt kielégítővel. A mai modern kor követelményeit teljesítő jól felszerelt, komfortos, esztétikus külsejű épületek különböző műszaki-hőszigetelési-gépészeti megoldásait érdemes mérlegelni.

Megtérülő költségek

Egy új épület tervezésekor-kivitelezésekor, az átlagos hőtechnikai követelményeknek megfelelő szerkezetekhez képest abban az esetben nevezhetjük gazdaságosnak a műszaki-energetikai fejlesztést, ha a fűtési költséget csökkentő megoldások (beépített szerkezeti, hőszigetelő és gépészeti elem) a saját élettartamán belül megtérülnek.
Természetesen a gazdaságosság pontos értékelésénél fontos szempontot jelentenek a melegvíz előállítását érintő műszaki megoldások, a villanyáram fogyasztását csökkentését célzó változtatások, és szóba kerülhet még az energiatermelés is.
Ezekkel a módosításokkal a kényelem terén is jelentős javulás várható. Az épület üzemeltetése is egyszerűbbé válhat, és a benne lévő élet is komfortosabb lehet (állandóbb mikroklíma: hőmérséklet, páratartalom, huzatmentesség), mely nehezen beszámítható a gazdaságossági számításoknál.

A gazdaságosság számításánál mindig csak az aktuális időpontban számítható a fejlesztés költsége, és a beruházástól várható éves kiadás csökkenés nagysága.
A jövőben, hosszú távon az energia árak tartós növekedése, és ezzel a megtérülési idő csökkenése várható.

Környezetbarát szemlélet

Az említett módon épített lakóház messzemenően környezetbarát üzemeltetésűek, hiszen semmiféle fosszilis energiát nem használ fel, csupán megújuló napenergiát. Így otthonunkban, mindennapjainkban óvjuk Földünk fenntarthatóságát.

A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg.” (Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió, 2000).